Archiwum Polityki

Co jest paniatnoje i dla kogo

Odwiedzający Warszawę w atmosferze dużych oczekiwań Siergiej Ławrow, rosyjski minister spraw zagranicznych, wytrawny dyplomata, starał się nadać ciepły ton wspólnej z panią minister Anną Fotygą konferencji prasowej. Ale z wypowiedzi ich obojga wynikało, że żadnego spornego problemu między Polską i Rosją nie udało się rozwiązać. A lista problemów niestety jest długa, tak długa, że część polskich mediów sama już gubi się w objaśnieniach. Tu i ówdzie nasi koledzy podali, że w wyniku wizyty utworzono w MSZ zespół do omawiania spraw trudnych: tymczasem zespół powołano już cztery lata temu, tyle że strona rosyjska nie za bardzo chciała rozmawiać o tych sprawach.

Polityka 41.2006 (2575) z dnia 14.10.2006; Ludzie i wydarzenia; s. 16
Reklama