Archiwum Polityki

Wesele po kolędzie

W związku z obchodzonym Rokiem Wielkiego Jubileuszu Chrześcijaństwa Kuria Archidiecezji Łódzkiej wydała instrukcję duszpasterską, wedle której księża mają teraz wydatnie pomagać w zawarciu małżeństw kościelnych osobom żyjącym w konkubinatach oraz w chrzczeniu nieochrzczonych dotychczas dzieci. Emocje wywołała nie tyle deklaracja daleko idącej (nawet finansowej) pomocy, co fakt istnienia i zamiar wykorzystania parafialnych kartotek.

Dokument ogłoszony właśnie przez łódzką kurię nazywa się „Uregulowanie życia sakramentalnego w rodzinie”. Instrukcja zaleca, by „w oparciu o kartotekę parafialną sporządzić listę małżeństw niesakramentalnych (...), dotrzeć do każdego z tych małżeństw z propozycją daleko idącej pomocy w doprowadzeniu małżonków do ołtarza (...), gdy istnieje konieczność uregulowania poprzedniego małżeństwa – udzielić pomocy w załatwieniu spraw w Trybunale Archidiecezji Łódzkiej”. Zgodnie z instrukcją zarówno pomoc w zgromadzeniu koniecznych do zawarcia ślubu dokumentów jak i koszty przeprowadzenia sprawy przed sądem kościelnym finansować ma Kuria Archidiecezjalna. Biskupi łódzcy wzywają, by „z racji ślubu kościelnego zawieranego w związku z Rokiem Jubileuszowym nie pobierać żadnych opłat”. Bezpłatnie będzie można ochrzcić dziecko wpisane na listę dzieci, którym rodzice „nie zapewnili w odpowiednim czasie przyjęcia chrztu”. W razie potrzeby proboszcz parafii będzie musiał pomóc w znalezieniu „odpowiednich rodziców chrzestnych”, a nawet „w zorganizowaniu przyjęcia rodzinnego z racji chrztu”. Listę zawartych z racji Roku Jubileuszowego małżeństw i ochrzczonych dzieci przedłożą arcybiskupowi Władysławowi Ziółkowi proboszczowie łódzkich parafii na początku 2001 r. Związki dawniej niesakramentalne, a teraz zalegalizowane w obliczu Kościoła zostaną wpisane do specjalnej Księgi Dzieł Jubileuszowych.

Wśród par żyjących w konkubinatach są zarówno takie, które nie mają żadnych formalnych przeszkód do zawarcia kościelnego małżeństwa, jak i takie, które powstały po rozwodach cywilnych. Zgodnie z kodeksem prawa kanonicznego nie mogą one przystępować do komunii świętej, nie udziela się im rozgrzeszenia w spowiedzi. Wobec rosnącej liczby rozwodów Kościół staje przed dylematem, jakie stanowisko zająć w tej sprawie.

Polityka 10.2000 (2235) z dnia 04.03.2000; Kraj; s. 34
Reklama