Archiwum Polityki

Pokaż mi swoje odpady

Wyprodukowanie litrowego kartonu soku pomarańczowego wymaga zużycia 100 kg różnych materiałów. Samochód osobowy pochłania 15 ton. Nawet taki drobiazg jak ślubne obrączki obciąża środowisko balastem około trzech ton. Tyle w procesie wytwarzania złota powstaje odpadów i zanieczyszczeń.

Wszystko wskazuje na to, że w ciągu najbliższych kilku lat czynnik materiałochłonności stanie się jednym z elementów decydujących o przewadze konkurencyjnej przedsiębiorstw na globalnym rynku. Jeśli nasze firmy mają w tym rynku uczestniczyć, już dziś powinny pomyśleć o strategiach proekologicznych, a politycy podjąć pracę nad fiskalnoprawnym otoczeniem, zachęcającym do takiego myślenia.

Ochrona środowiska musi polegać na podejmowaniu działań, wynikających z obiektywnych analiz, które mogą nierzadko przeczyć popularnym stereotypom.

Polityka 4.2000 (2229) z dnia 22.01.2000; Społeczeństwo; s. 72
Reklama