Archiwum Polityki

Mniej martyrologii

Bogdan Lis. Prezes Fundacji Centrum Solidarności, sygnatariusz porozumień sierpniowych 1980 r.

Do tej pory różne organizacje, środowiska i partie wyrosłe z idei Sierpnia 1980 świętowały rocznicę podpisania porozumień gdańskich osobno. W tym roku udało się stworzyć wspólny program obchodów jubileuszu 20-lecia. Uroczystości zainauguruje 29 sierpnia otwarcie wystawy „Drogi do wolności” w sali bhp Stoczni Gdańskiej. Zależy nam, by wystawa przemówiła do ludzi młodych, niepamiętających tamtych wydarzeń. Stąd komputery, multimedia, za pośrednictwem których można będzie poznać historię „S” oraz historię walki o demokrację w Polsce. Będzie też sklep mięsny z 1980 r., żeby wprowadzić zwiedzających w klimat. Nie ukrywam, że forma ekspozycji budzi niezadowolenie osób starszych, nastawionych tradycyjnie. Chociaż nie zamierzamy pomijać pamiątek z tamtego okresu.

Po otwarciu wystawy odbędzie się konferencja z udziałem polityków zaproszonych przez premiera Jerzego Buzka, a wieczorem plenerowy koncert w amfiteatrze na Ołowiance. Na następny dzień zaplanowano Nadzwyczajny Zjazd Delegatów NSZZ „S”. Organizuje go Komisja Krajowa „S” i ona decyduje kogo zaprosić. Niemniej Fundacja Centrum Solidarności zgłosiła swoje propozycje. Uważamy, że listę gości powinno się poszerzyć. Myślę o takich osobach jak na przykład Adam Michnik czy Andrzej Celiński, dziś w SLD, który w 1980 r. był sekretarzem Komisji Krajowej i Lecha Wałęsy. Chciałbym, aby przy okazji takich uroczystości patrzono na Solidarność przez pryzmat historyczny, a nie aktualnych działań poszczególnych uczestników życia politycznego.

31 sierpnia zostaną złożone wieńce i kwiaty pod Pomnikiem Poległych Stoczniowców. Nie zapadły jeszcze ostateczne decyzje, kto zabierze tam głos. Uważam, że liczbę mówców należałoby ograniczyć do Lecha Wałęsy jako symbolu przemian oraz kogoś z Europy Środkowo-Wschodniej, z krajów, które na końcu polskiej drogi do wolności znalazły wolność dla siebie.

Polityka 35.2000 (2260) z dnia 26.08.2000; Komentarze; s. 13
Reklama