Archiwum Polityki

Spisani na straty

W sąsiedniej Litwie obchodzono setną rocznicę odzyskania druku w języku litewskim. Co to znaczy: odzyskać druk?

Władze carskie traktowały wcielone do Rosji po rozbiorach ziemie litewsko-białoruskie – w oficjalnej nomenklaturze nazywane Krajem Północno-Zachodnim – jako obszar odwiecznie rosyjski. Prowadzona tu rusyfikacja i towarzysząca temu walka z polskością nasiliły się niezmiernie po powstaniu styczniowym.

Wileński generał gubernator Michał Murawiew głównego wroga dostrzegał w Polakach. Natomiast przeważającą liczebnie ludność litewską traktował lekceważąco, widząc w niej „plemię małopiśmiennych chłopów”, których łatwo można będzie zrusyfikować.

Polityka 46.2005 (2530) z dnia 19.11.2005; Historia; s. 78
Reklama
Ilustracja. Osoby czytające Politykę na różnych nośnikach.

Dołącz do nas!

Będziesz mógł czytać wszystkie teksty autorów „Polityki”.

Subskrybuję

Jesteś już prenumeratorem?

Zaloguj się >