Archiwum Polityki

Obrazki z węgierskiej wystawy

Po upadku powstania węgierskiego ekipa Jánosa Kádára chciała zorganizować w Polsce wystawę dokumentującą kontrrewolucyjny charakter tego zrywu. Dlaczego do niej nie doszło, można dziś wyczytać w węgierskich i polskich dokumentach archiwalnych.

Wystawa tego typu w znacznym stopniu mogłaby przyczynić się do właściwego poinformowania polskich robotników o wydarzeniach węgierskiej kontrrewolucji i umożliwiłaby rozwianie wątpliwości i błędnych poglądów, jakie w tej kwestii panują w Polsce” – czytamy w ściśle tajnej depeszy, którą węgierskie MSZ przesłało do ambasady Węgierskiej Republiki Ludowej w Warszawie w marcu 1957 r.

Zorganizowanie tej wystawy w Polsce było dla przywódcy Węgier Jánosa Kádára szczególnie ważne, ponieważ jesienią 1956 r.

Polityka 44.2008 (2678) z dnia 01.11.2008; Historia; s. 72
Reklama