Archiwum Polityki

Wiara poety

„Trzecia część” to piąty tom wierszy w dorobku Krzysztofa Koehlera (ur. w 1963 r.), jednego z założycieli pisma „bruLion” i przez lata odpowiedzialnego za jego linię programową. Koehler od poetyckiego debiutu w 1990 r. uchodzi za klasycystę cierpko komentującego dokonania młodej polskiej poezji powstałej pod znakiem „barbaryzmu” (warte odnotowania wydają się jego słynne polemiki z Marcinem Świetlickim). Z czasem też zaczął podkreślać swe przywiązanie do chrześcijańskiego modelu literatury i kultury, których cel widział w podtrzymywaniu tradycyjnych wartości.

Polityka 24.2003 (2405) z dnia 14.06.2003; Kultura; s. 55
Reklama