Archiwum Polityki

Wiara poety

„Trzecia część” to piąty tom wierszy w dorobku Krzysztofa Koehlera (ur. w 1963 r.), jednego z założycieli pisma „bruLion” i przez lata odpowiedzialnego za jego linię programową. Koehler od poetyckiego debiutu w 1990 r. uchodzi za klasycystę cierpko komentującego dokonania młodej polskiej poezji powstałej pod znakiem „barbaryzmu” (warte odnotowania wydają się jego słynne polemiki z Marcinem Świetlickim). Z czasem też zaczął podkreślać swe przywiązanie do chrześcijańskiego modelu literatury i kultury, których cel widział w podtrzymywaniu tradycyjnych wartości.

„Trzecia część” składa się z jedenastu poematów częściowo pisanych w Ameryce, gdzie Koehler przebywał na stypendium naukowym, edukując studentów na jednym z teksańskich uniwersytetów. W „Trzeciej części” poeta porzuca gniewny ton ewangelizatora (znany choćby z tomu „Partyzant prawdy”), rezygnuje też z poszukiwań formalnych, które miały służyć artystycznemu oddaniu iluminacyjnego i po części mistycznego doświadczenia religijnego („Nieudana pielgrzymka”). Wraca natomiast do inspiracji literaturą klasyczną (grecką i rzymską), jednym ze swych patronów czyniąc Horacego.

Dialog z tradycją literacką służy Koehlerowi do zadania kilku fundamentalnych pytań, jakie zazwyczaj pojawiają się w poezji stawiającej sobie najwyższe artystyczne cele. Jednym z bardziej interesujących wydaje się to o możliwość pogodzenia wiary i wiedzy we współczesnym świecie lub lepiej – o kondycję duchową współczesnego intelektualisty. Ten bowiem, zdaniem autora „Trzeciej części”, w pogoni za rozmaitymi fantomami cywilizacji zatracił zdolność do postrzegania świata w kategoriach moralnych, które zabezpiecza prosta, oparta na ufności i jednoznacznych wartościach etycznych wiara.

Polityka 24.2003 (2405) z dnia 14.06.2003; Kultura; s. 55
Reklama