Archiwum Polityki

Piórem i piórkiem Herberta

Apostoł w podróży służbowej. Prywatna historia sztuki Zbigniewa Herberta. Wybór i redakcja Józef Maria Ruszar, wyd. Gaudinum, Lublin 2006, s. 252

W swe liczne podróże po Europie Zbigniew Herbert nie zabierał aparatu fotograficznego, ale piórko i notatnik. Zaś obok spisywanych na gorąco wrażeń i refleksji umieszczał niewielkie rysunki. Nie są to kopie tego, co widział, raczej swobodne wariacje, szkice, w których utrwalał najciekawsze szczegóły lub ogólne kompozycje tego, co go zainteresowało.

Polityka 3.2007 (2588) z dnia 20.01.2007; Kultura; s. 60
Reklama