Archiwum Polityki

Wołam na puszczy

Z uwagą przeczytałam komentarz Janiny Paradowskiej „Nowy początek w starym serialu” (POLITYKA 28) i zgadzam się w zupełności z myślą przewodnią, że dziś w świecie polityki nie ma sprzyjającej atmosfery dla poważnej dysputy, także o roli mediów publicznych.

Słabo zorientowany obserwator życia politycznego (nie każdy miał czas odbyć przyspieszony kurs, słuchając relacji z posiedzenia sejmowej komisji śledczej) może odnieść wrażenie, że wszelkie zło odpłynie od mediów z chwilą odwołania prezesa TVP Roberta Kwiatkowskiego. A do rozstrzygnięcia pozostają przecież inne niezwykle ważne kwestie.

W Sejmie toczy się walka wokół nowelizacji ustawy o radiofonii i telewizji. Do trybu jej powstawania zgłosiłam przed sejmową komisją śledczą zasadnicze zastrzeżenie.

Polityka 30.2003 (2411) z dnia 26.07.2003; Społeczeństwo; s. 92
Reklama