Archiwum Polityki

Okrągły Stół Operacyjny

To medycy muszą zaproponować opłaty od pacjentów, bo rząd się nie odważy

Gdy Marek Balicki w połowie stycznia obejmował stanowisko ministra zdrowia, najpilniejszym zadaniem, jakie miał do wykonania, było uspokojenie nastrojów pacjentów i personelu medycznego, które bardzo się zradykalizowały w ostatnich dniach urzędowania ekipy Mariusza Łapińskiego. Strajki obejmowały coraz więcej placówek, groził protest ogólnokrajowy. W tej atmosferze pojawiła się koncepcja zwołania Okrągłego Stołu, przy którym można byłoby porozumieć się ze związkami i samorządami zawodowymi w sprawie przyszłości reformy i finansowania opieki zdrowotnej.

Polityka 17.2003 (2398) z dnia 26.04.2003; Komentarze; s. 17
Reklama