Archiwum Polityki

Od Piotra do Jana Pawła

Chrześcijańska wspólnota religijna powstała zaraz po śmierci Jezusa. Jednak w ciągu 2000 lat monarchiczny Kościół powszechny nie bardzo przypominał tę grupkę pierwszych apostołów. Słowa Jezusa wskazujące na Piotra jako na „skałę”, na której „zbuduję Kościół mój”, zapisał po latach ewangelista Mateusz. Ale nawet z nich nie wynikał hierarchiczny kształt Kościoła.

Jezus nie tworzył papiestwa. Był żydowskim reformatorem, który głosił zbawienie człowieka poprzez miłość bliźniego, również nieprzyjaciół. Wbrew ortodoksyjnym żydom zapraszał do Królestwa Bożego także wyznawców innych religii – Samarytan, ludzi traktowanych niechętnie ze względów politycznych – celników, cudzołożnice i nierządnice. Nie był też oczywiście katolikiem w dzisiejszym sensie i trudno by go sobie wyobrazić na dzisiejszej mszy w Bazylice św. Piotra.

Archeologom nie udało się dotąd znaleźć prawdziwego grobu Piotra w podziemiach rzymskiej Bazyliki.

Polityka 16.2005 (2500) z dnia 23.04.2005; s. 24