Archiwum Polityki

Pruski mur

Ciągle mamy kłopot z Prusami. Zwłaszcza na ziemiach dawnych Prus Wschodnich, gdzie tyle jest śladów obecności naszych poprzedników – mroczne krzyżackie zamki, piękne fryderycjańskie szosy, teraz dopiero restaurowane resztki wilhelmińskiej secesji. Jak patrzeć na to dziedzictwo – nasze czy obce?

Pruska hipoteka jest w polskiej świadomości narodowej chyba bardziej obciążona niż hipoteka pozostałych zaborców. Austria budzi nawet pewien sentyment. Rosja – ze względu na powstania w XIX w., wojnę 1920 r. oraz zwycięską rewolucję Solidarności – wydaje się przeciwnikiem rozszyfrowanym na tyle, by nasz impet roku 1989 przerzucił się obecnie na Ukrainę. Natomiast formalnie nieistniejące Prusy ciążą jak zmora na naszym stosunku do Niemiec.

Prusy zostały zlikwidowane formalnie w 1947 r.

Polityka 13.2005 (2497) z dnia 02.04.2005; Historia; s. 68