Archiwum Polityki

Raźno wstecz

W światowym rankingu konkurencyjności Polska spadła w ciągu roku o piętnaście miejsc. Wyprzedziły nas Indie, a nawet afrykańska Namibia. Jakaż to niemoc ogarnęła nasz kraj?

Nasz wzrost gospodarczy na poziomie 5 proc. PKB wygląda imponująco w zestawieniu ze stagnacją choćby Niemiec i Francji. Ale zdaniem ekonomistów ze Światowego Forum Gospodarczego (World Economic Forum – WEF), ten wskaźnik to nie wszystko. Co bowiem po rosnącym PKB, gdy pogarsza się konkurencyjność naszej gospodarki? W 2004 r. uplasowaliśmy się pod tym względem na 60 miejscu. W tym czasie większe niż Polska uznanie analityków zyskały m.in. Indie, Panama, Meksyk, Namibia.

Polityka 13.2005 (2497) z dnia 02.04.2005; Nauka; s. 72