Archiwum Polityki

Polski inteligent orze

Nadzieja, że po wejściu do Unii polski inteligent będzie zarabiać podobnie do profesjonalisty z Zachodu, to wciąż bardzo odległa perspektywa. Na razie żyje na poziomie włoskiego rolnika.

Henryk Domański

W badaniu European Quality of Life (Europejski Poziom Życia), by uzyskać miarodajne wyniki porównawcze, ludność 28 krajów podzielono według dochodów na cztery ćwierci – od najbogatszego do najbiedniejszego kwadryla. Dzięki temu można zestawić i najbogatsze warstwy – powiedzmy – Francji i Portugalii, i odpowiedzieć na pytanie, gdzie najbiedniejsi żyją najbiedniej.

Badaniami objęto reprezentantów dorosłej ludności, którym zadawano standardowe pytanie o dochody rodziny uzyskiwane ze wszystkich źródeł przez wszystkie osoby.

Polityka 10.2005 (2494) z dnia 12.03.2005; Kraj; s. 30