Archiwum Polityki

List prof. Andrzeja Garlickiego

Szanowny Panie Redaktorze.

Jako wieloletni współpracownik „Polityki” czuję się w obowiązku wyjaśnić Panu i Czytelnikom, skąd wzięła się moja obecność na liście współpracowników SB, o czym obszernie napisał tygodnik „Wprost”.

26 listopada 1953 r. podpisałem zobowiązanie dobrowolnej współpracy z organami bezpieczeństwa i informowania ich „o wszelkiej i wiadomej mi wrogiej i nielegalnej działalności skierowanej przeciwko władzy ludowej w Polsce”.

Polityka 9.2005 (2493) z dnia 05.03.2005; Listy; s. 92
Reklama