Archiwum Polityki

Paszport POLITYKI - Laureaci 2004

Już po raz 12 przyznajemy nasze nagrody kulturalne, ale po raz pierwszy dokonaliśmy pewnych zmian w procedurze wyłaniania laureatów. Przede wszystkim wprowadziliśmy kategorię Nominowani, której wcześniej nie było. Po zsumowaniu wskazań krytyków (których liczbę zwiększyliśmy z pięciu do dziesięciu w każdej kategorii) trzej artyści, którzy dostali najwięcej głosów, zostali oficjalnie nominowani do Paszportów. (Lista nominowanych była publikowana w sześciu poprzednich numerach „Polityki”).

Polityka 1.2005 (2485) z dnia 08.01.2005; s. 18
Reklama