Archiwum Polityki

Ważniejsza racja niż korporacja

Ta ustawa ma wady, ale prezydent powinien ją podpisać

Zbliżający się do rozstrzygnięcia spór o reguły świadczenia porad prawnych trwa już na tyle długo, że wszystkie argumenty zostały przez strony wypowiedziane. I te o zbyt małej liczbie prawników mogących służyć pomocą obywatelom, a w efekcie wysokich jej kosztach. Oraz te o wszechwładzy korporacji prawniczych i nepotyzmie przy przyjmowaniu aplikantów. Ale i te o niebezpieczeństwie pogorszenia się jakości usług w razie radykalnego otwarcia profesji – co w rezultacie uderzy w szukających porady.

Polityka 31.2005 (2515) z dnia 06.08.2005; Komentarze; s. 21