Archiwum Polityki

Stare i młodsze lwy

Starsze pokolenie dyrygentów polskich wciąż jest w pełni sił. Ale nie tylko dlatego ich następcom trudniej rozwinąć skrzydła.

Na 2006 r. przypadają jubileusze wybitnych polskich dyrygentów: Agnieszki Duczmal (60 lat), Jerzego Maksymiuka (70), Jana Krenza (80). Starsze pokolenie wciąż jest w formie: od tego sezonu Kazimierz Kord (75) jest szefem muzycznym Opery Narodowej, a Jan Krenz – dyrektorem artystycznym Filharmonii Krakowskiej.

Kiedy w 2001 r. Kord opuszczał Filharmonię Narodową po dwudziestu trzech latach szefowania, czuł się już wolnym człowiekiem (dyrygent na emeryturze wciąż może być czynny, a brak związania z instytucją to tylko plus: można swobodnie wybierać miejsca i czas występów).

Polityka 5.2006 (2540) z dnia 04.02.2006; Kultura; s. 62
Reklama