Archiwum Polityki

Rondo Dmowskiego

Upodobanie wielu polityków do języka wojującego patriotyzmu budzi obawy, że oto do Polski wraca nacjonalizm, że jakaś nowa endecja puka do bram.

Nic się nie dzieje bez przyczyny. Nawroty nacjonalizmów, niechęci do obcych we współczesnej Europie są reakcją na zagrożenie terroryzmem, kompromitację idei państwa opiekuńczego, załamanie się idei i praktyk liberalnych, wreszcie samego projektu Unii Europejskiej.

Ten stan niejasności co do wspólnej, europejskiej przyszłości sprzyja nasileniu w Polsce nastawień patriotycznych, wsobnych, a czasami wręcz ksenofobicznych i nacjonalistycznych. I pojawiają się stare demony, wraca wydawałoby się już dawno zarzucony i na trwałe zmarginalizowany język nienawiści.

Polityka 37.2005 (2521) z dnia 17.09.2005; Kraj; s. 28