Archiwum Polityki

SKOK na wolność słowa

Krajowa Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa nadzorująca wszystkie SKOK w Polsce żąda, by sąd nałożył na „Politykę” i „Gazetę Wyborczą” zakaz wszelkich publikacji na ich temat.

W skierowanych do sądu pozwach Krajowa SKOK domaga się od „Polityki” krótkich przeprosin za dotychczasowe krytyczne publikacje oraz astronomicznego jak na polskie warunki odszkodowania (5 mln zł) za rzekome naruszenie dóbr osobistych Kasy, a od „Gazety Wyborczej” – zamieszczenia przeprosin na blisko 12 stronach oraz sprostowań na kolejnych 19 stronach. Krajowa SKOK chce, by do czasu zakończenia procesów sąd zakazał obu pismom zamieszczania wszelkich artykułów dotyczących jej działalności.

Polityka 38.2005 (2522) z dnia 24.09.2005; Społeczeństwo; s. 112