Archiwum Polityki

Rosyjski popis

Wiktora Jerofiejewa (1947) specjalnie w Polsce przedstawiać nie trzeba. Ten rosyjski prozaik i eseista regularnie gości na łamach gazet, a jego książki, by wymienić tylko „Encyklopedię duszy rosyjskiej” i „Dobrego Stalina”, zyskały mu grono wiernych czytelników. „Życie z idiotą”, wybór opowiadań z lat 1978–90, ukazuje go z nieco innej strony: jako autora polemizującego raczej z rodzimą tradycją literacką niż z rosyjską rzeczywistością.

Polityka 40.2005 (2524) z dnia 08.10.2005; Kultura; s. 61
Reklama