Archiwum Polityki

Droczenie się z krowami

Bronisław Łagowski, filozof z Krakowa, od lat, jak sam to określa, toczy spór z krowami, czyli – pisuje do prasy. A krowy, jak wiadomo, nie zmieniają poglądów; gorzej, że próbują je narzucać innym.

Władysław Gomułka był najwybitniejszym mężem stanu okresu powojennego w Polsce; Jaruzelski odegrał co prawda historyczną rolę, był świetnym oficerem, ale jednak pozbawionym wielkich politycznych talentów; decyzja o wybuchu Powstania Warszawskiego była zbrodnią, a Akcja Wisła była słuszna; Herbert nie był poetą wielkim; Trzecia Rzeczpospolita nie posłuchała się Giedroycia i odwróciła się od Wschodu, a także odwróciła się od Miłosza, poety „o zdrowych poglądach na życie”.

Polityka 32.2007 (2616) z dnia 11.08.2007; Kraj; s. 46
Reklama