Archiwum Polityki

Niedole Matki Polki

Centrum Zdrowia Matki Polki miało zawsze problem: było zbyt blisko polityki. Teraz może zniknąć z mapy polskich szpitali. Z powodu złego urodzenia czy z winy złego zarządzania?

Gorszy rodowód trudno sobie dziś wyobrazić: z inicjatywą budowy szpitala-pomnika wystąpił gen. Wojciech Jaruzelski podczas spotkania Wojskowej Rady Ocalenia Narodowego z grupą kobiet. Był 23 czerwca 1982 r., ponury czas stanu wojennego. Jaruzelski wziął przykład z Gierka, który zajął społeczną uwagę odbudową Zamku Królewskiego: budowa szpitala-pomnika Matki Polki miała przekonać społeczeństwo, że władza myśli o jego problemach.

Decyzja ulokowania pomnika w Łodzi też była polityczna.

Polityka 32.2007 (2616) z dnia 11.08.2007; Ludzie; s. 124