Archiwum Polityki

Trybunał. Subito!

Od 15 marca w dziesiątkach tysięcy polskich firm, biur, urzędów powinno się rozpocząć wypełnianie obowiązków lustracyjnych: pracodawcy muszą ustalić, który z pracowników podlega lustracji, i wezwać go pisemnie do złożenia oświadczenia. Niezłożenie oświadczenia w terminie, podobnie jak oświadczenie fałszywe, traktuje się jako „obligatoryjną przesłankę pozbawienia funkcji publicznej”. Sankcje są bardzo poważne, bo jakiś błąd, np. brak oświadczenia któregoś z członków zarządu czy rady nadzorczej, może być podstawą kwestionowania legalności decyzji podejmowanych w imieniu firmy.

Polityka 11.2007 (2596) z dnia 17.03.2007; Flesz. Ludzie i wydarzenia; s. 16
Reklama