Archiwum Polityki

Piekło nasze powszednie

Krzysztof Varga, Nagrobek z lastryko, Wyd. Czarne, Wołowiec 2007, s. 356

Rodzina to piekło, ale bez tego piekła życie staje się nie do zniesienia – tak mogłoby brzmieć najkrótsze streszczenie bardzo dobrej powieści Krzysztofa Vargi „Nagrobek z lastryko”, która ukazuje się właśnie nakładem Wydawnictwa Czarne. Trzypokoleniowa saga to opowieść o zanikaniu rodziny. Drzewo genealogiczne narratora jest jak usychający pień. Dziadkowie, samotna matka i bezpotomny narrator.

Polityka 11.2007 (2596) z dnia 17.03.2007; Kultura; s. 64
Reklama