Archiwum Polityki

Konfrater Ryszard Krauze

Tytuł konfratra zakonu paulinów otrzymał Ryszard Krauze. Generał zakonu ojciec Izydor Matuszewski wyjaśnia, że przyjęcie Krauzego do konfratrów to dowód wdzięczności: – Od wielu lat pan prezes pomaga nam materialnie w odnowie zabytków jasnogórskich i chcemy mu w ten sposób podziękować za jego hojność serca. Krauze przyjmując tytuł obiecał paulinom dalszą pomoc: – Bardzo się cieszę z tego powodu i traktuję to jako dalszą legitymację do wspierania jasnogórskiego klasztoru. Wiadomo, że Krauze wyposażył w sprzęt komputerowy Centrum Informacji Jasnogórskiej, ale inne zasługi pozostają tajemnicą. Na Jasną Górę po odbiór zaszczytnego tytułu nie przyjechał jeszcze Jan Kulczyk, choć decyzja o przyjęciu go do konfraterni zapadła już na początku lutego tego roku. Istniejąca od połowy XIV w. konfraternia paulińska wyraża duchową łączność zakonu z uprzywilejowanym gronem dobrodziejów tak świeckich jak i duchownych. O przyjęciu decyduje rada zakonu na czele z generałem. Nazwisko konfratra wpisane jest do specjalnej księgi. Ryszard Krauze dołączył do grona, w którym znaleźli się: Henryk Sienkiewicz, król Jan Kazimierz, Lech Wałęsa i ks. Janusz Bielański, były proboszcz katedry wawelskiej, odwołany w związku z podejrzeniami o współpracę z SB. (Dąb.)

Polityka 24.2007 (2608) z dnia 16.06.2007; Flesz. Ludzie i wydarzenia; s. 18
Reklama