Archiwum Polityki

Eurosąd

Cena prądu w Polsce może zależeć od tego, co postanowi Europejski Trybunał Sprawiedliwości w Luksemburgu. To tam kończą się coraz częściej potyczki polskiego rządu z unijnymi urzędnikami. Warto się bić czy lepiej ulegać?

Pozornie techniczny problem cen prądu może mieć istotne konsekwencje zarówno dla płacących rachunki za energię, jak i dla budżetu. Od 1 stycznia 2006 r., zgodnie z unijną dyrektywą, Polska była zobowiązana do zmiany ustawy akcyzowej. Akcyzę za prąd w naszym kraju płacą producenci energii, a Unia chce – w ramach ujednolicania przepisów – żeby robili to dystrybutorzy, czyli ci, od których klienci kupują energię elektryczną.

Już dwukrotnie projekt nowej ustawy akcyzowej był niemal gotowy.

Polityka 43.2007 (2626) z dnia 27.10.2007; Rynek; s. 40