Archiwum Polityki

Solidarny jak Węgier

Węgierska opozycja polityczna nie tylko intensywnie szukała kontaktów z polską Solidarnością. Po wprowadzeniu stanu wojennego próbowała pomagać dotkniętym nim Polakom poprzez konkretne akcje.

13 grudnia 1981 r. był szokiem dla opozycji węgierskiej (która na dobre zaczęła się formować w drugiej połowie lat 70.). Dominował pogląd, że trzeba się pożegnać z nadzieją; skoro po węgierskim powstaniu 1956 r. oraz po próbie praskich reform w 1968 r. rozbita została także reprezentowana przez Solidarność alternatywa polska, nad Dunajem nieuchronnie trwać będzie ustrój polityczny utożsamiony z nazwiskiem Jánosa Kádára, lidera tutejszych komunistów.

Sporo osób zrezygnowało z jakiejkolwiek formy protestu i w następnym okresie nie brało już udziału w akcjach opozycji.

Polityka 50.2007 (2633) z dnia 15.12.2007; Historia; s. 76
Reklama