Archiwum Polityki

Disney większy niż Picasso

Paul Johnson, Twórcy, przeł. Anna i Jacek Maziarscy, Świat Książki, Warszawa 2008, s. 386

Książka angielskiego historyka Paula Johnsona (ur. 1928 r.) „Twórcy” miała być w zamierzeniu kontynuacją jego głośnych przed dwudziestu laty „Intelektualistów”, w których obnażał on wady i podłość charakteru wielkich umysłów minionych epok. Ukuł wówczas definicję intelektualisty jako tego, który uważa, iż ważniejsze od ludzi są idee.

Polityka 12.2008 (2646) z dnia 22.03.2008; Kultura; s. 68
Reklama