Archiwum Polityki

Spór o mur

Na szczęście sytuacja została opanowana – mówi prof. Jan Ostrowski, dyrektor Państwowych Zbiorów Sztuki na Wawelu. Chodzi o spór, który wybuchł niedawno w instytucjach odpowiedzialnych za ochronę krakowskich zabytków wokół planów wybudowania na Wzgórzu Wawelskim pomnika Jana Pawła II. Niektórzy z pomysłodawców nalegali, by posąg postawić przed wejściem do Muzeum Katedralnego, co wymagałoby wyburzenia fragmentów pochodzącego z czasów zaboru austriackiego muru zamkowego. Proboszcz parafii wawelskiej miał przekonywać, że skoro teren ten należy do Kościoła, to decyduje jego wola.

Na wniosek prof. Ostrowskiego problemem zajął się małopolski konserwator zabytków i stwierdził, że pomnik powinien stanąć gdzie indziej. – Uznaliśmy, że choć mur pochodzi z 1850 r., to jest ostatnim reliktem jednej z faz historii Wawelu i elementem kompleksu jego zabytków – uzasadnia swą decyzję Jan Janczykowski.

Prof. Ostrowski podsumowuje: – Także autorzy koncepcji pomnika uznali, że może on zostać wybudowany w innej części terenu otaczającego katedrę. KB

Polityka 19.2008 (2653) z dnia 10.05.2008; Flesz. Ludzie i wydarzenia; s. 7
Reklama