Archiwum Polityki

Kupiony honor

Dokumenty zebrane przez historyka Gerda Ueberschära wykazują, że Hitler systematycznie przekupywał generalicję, obsypywał wybranych dowódców wojskowych ekstrawaganckimi prezentami, by kupić ich lojalność. Skłania to do przeanalizowania przyczyn niepowodzenia zamachu na führera z 20 lipca 1944 r.

Wielu Niemców nie kryje dumy ze swych dzielnych korpusów oficerskich bez względu na dowody, że Wehrmacht brał udział w Holocauście. Jedyne zarzuty stawiane generałom (nie licząc ewidentnych zbrodniarzy wojennych, takich jak np. generał Keitel powieszony w Norymberdze), to ich ślepe posłuszeństwo wobec przełożonych i uległość wobec führera. Jednakże korespondencja pomiędzy generałami i Kancelarią Rzeszy stanowi przytłaczający dowód, że wysocy oficerowie niemieccy byli nierzadko motywowani raczej chciwością niż pruskim kodeksem honoru.

Polityka 12.2001 (2290) z dnia 24.03.2001; Historia; s. 68