Archiwum Polityki

Polacy, Żydzi, komunizm

Księga ofiarowana profesor Krystynie Kerstenowej przez przyjaciół, kolegów i uczniów z okazji Jej jubileuszu ma szanse wpisać się na trwałe do naszej historiografii. Zawiera bowiem teksty odnoszące się do żywo dyskutowanych problemów naszej najnowszej historii: komunizmu i problematyki żydowskiej. Nie jest to oczywiście przypadkiem, bo w obu tych kwestiach osiągnięcia badawcze i refleksje metodologiczne Krystyny Kerstenowej mają wartość trudną do przecenienia.

Początkowo nic nie wskazywało, że zajmie się tą problematyką. Studia historyczne ukończyła w Uniwersytecie Warszawskim w 1954 r. przedstawiając pracę magisterską pt. „Rynek lokalny Wielunia w XVI w.” przygotowaną na seminarium Mariana Małowista. To było seminarium znakomicie sposobiące do zawodu historyka, można powiedzieć, że niezależnie od epoki, którą zamierzało się badać. Marian Małowist uczył bowiem nie tylko analizy źródeł, ale również rzetelności badawczej i odpowiedzialności za słowa, które to cechy są szczególnie cenne dla historyka zajmującego się dziejami najnowszymi.

Polityka 12.2001 (2290) z dnia 24.03.2001; Historia; s. 70