Archiwum Polityki

Mit Teorii Wszystkiego

Od zarania myśli ludzkiej pojawiali się myśliciele głoszący, iż złożoność i zmienność świata jest jedynie złudzeniem, że jest on w swojej istocie prosty. Uczeni od lat poszukują teorii, która ową ideę prostoty zamknie w formule naukowej. Czy jest to możliwe?

Parmenides, presokratejski poeta i filozof żyjący w V w. p.n.e., głosił, że jedynym prawdziwym bytem jest Jedno – niezmienne, nieskończone i niepodzielne. Słynne paradoksy Zenona z Elei, ucznia Parmenidesa, miały na celu wykazanie, że ruch i zmiana to pozór, za którym kryje się niezmienność i stała.

Podobne stanowisko zajmuje Benedykt Spinoza, XVII-wieczny filozof, uważany przez wielu za tego, który w największym stopniu wpłynął na kształtowanie współczesności; jego filozofia miała wielki wpływ między innymi na Alberta Einsteina.

Niezbędnik Inteligenta Polityka. Niezbędnik Inteligenta. Wydanie 12 (90117) z dnia 21.04.2007; Niezbędnik Inteligenta; s. 9
Reklama