Archiwum Polityki

Matura: pół na pół

Centralna Komisja Egzaminacyjna ogłosiła, że czterech na pięciu tegorocznych maturzystów pomyślnie przeszło przez ten egzamin. Najgorzej poszło na wsiach (65 proc. zdało), najlepiej – w wielkich miastach (81 proc.). Jeszcze wyraźniej niż w poprzednich latach widać marność liceów profilowanych: tam zdało maturę tylko 63 proc. absolwentów, gdy w ogólniakach prawie 90 proc. A już najgorzej wypadają licea i technika uzupełniające – tam ledwie co trzecia osoba dała sobie radę.

Polityka 27.2008 (2661) z dnia 05.07.2008; Flesz. Ludzie i wydarzenia; s. 7