Archiwum Polityki

Pęknięta pomarańcza

Kolejny kryzys polityczny w Kijowie: demokratyczna koalicja straciła większość w parlamencie. Pytanie na dziś nie brzmi więc czy, ale kiedy upadnie rząd Julii Tymoszenko.

Pomarańczowy rząd Julii Tymoszenko przykrojono po ubiegłorocznych przedterminowych wyborach do Rady Najwyższej. Wprawdzie wygrała je niebieska Partia Regionów, ale zgodnie z obowiązującym prawem prezydent powierzył tworzenie rządu większościowej koalicji, Blokowi Julii Tymoszenko i własnemu ugrupowaniu Nasza Ukraina – Ludowa Samoobrona. Udało się ją w bólach posklejać w imię wspólnego celu, czyli niedopuszczenia do rządów Regionałów Wiktora Janukowycza.

Tymoszenko dostała tekę premiera, a koalicyjny partner obsadził stanowisko szefa parlamentu.

Polityka 27.2008 (2661) z dnia 05.07.2008; Świat; s. 46