Archiwum Polityki

Szkiełko w oku

Stefan Chwin, Dziennik dla dorosłych, Tytuł, Gdańsk 2008, s. 472

Nowa książka Stefana Chwina „Dziennik dla dorosłych” to dalszy ciąg „Kartek z dziennika” sprzed kilku lat. Przy czym tutaj jeszcze silniej objawia się temperament publicystyczny pisarza: znajdziemy tu zbiór jego publicznych wystąpień, polemik prasowych i wywiadów. – Nie jestem grzeczny! – zdaje się mówić autor, któremu bardziej odpowiada rola niepokornego intelektualisty.

Polityka 47.2008 (2681) z dnia 22.11.2008; Kultura; s. 56
Reklama