Archiwum Polityki

Warszawa D.C.

Burmistrzowie stołecznych gmin apelują do prezydenta o weto do nowej ustawy warszawskiej, która czyni stolicę jedną gminą podzieloną na dzielnice. Majstrowanie przy ustroju stolicy ma swoją długą i niedobrą tradycję: dzielono ją i łączono w myśl taktycznych politycznych rachub. Teraz Sejm wpadł w zachwyt nad jedną gminą, która ma rozwiązać bolączki stolicy: ustanowić wspólny budżet (wysoki), zmniejszyć liczbę radnych, uprościć system zarządzania. Apele burmistrzów nie mają więc znaczenia, ponieważ prezydenckie weto i tak nie będzie skuteczne.

Polityka 13.2002 (2343) z dnia 30.03.2002; Komentarze; s. 13