Archiwum Polityki

Grzechy braci

W wielkopostnym liście do kapłanów Jan Paweł II wspomniał o problemie nadużyć seksualnych w Kościele powszechnym. „Jesteśmy głęboko wstrząśnięci grzechami niektórych naszych braci (...). Kościół wyraża swą troskę o ofiary i czyni wysiłki, aby zareagować zgodnie z prawdą i sprawiedliwością”. Ujawnione skandale seksualne z udziałem księży i zakonnic dotyczą ułamka kleru świeckiego i zakonnego, w tym nielicznych hierarchów, ale dziś są może najpoważniejszym zagrożeniem dla reputacji całego Kościoła, a więc i dla jego wpływu moralnego i społecznego.

Polityka 13.2002 (2343) z dnia 30.03.2002; Komentarze; s. 13