Archiwum Polityki

Dziennikarz i służby

Zamieszczamy fragmenty uchwały XV Walnego Zgromadzenia Izby Wydawców Prasy z 23 kwietnia 2007 r. w sprawie przypadków naruszania wolności słowa przez funkcjonariuszy prokuratury i służb specjalnych.

XV Walne Zgromadzenie Izby Wydawców Prasy wyraża niepokój i protest związany z kolejnymi przypadkami wzywania dziennikarzy przez prokuratury oraz Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego do składania zeznań w sprawach, które były przedmiotem ich publikacji.

Polityka 17.2007 (2602) z dnia 28.04.2007; Do i od Redakcji; s. 140
Reklama