Archiwum Polityki

Wojna i Stół

Weszliśmy w rok rocznic. 20 lat temu PRL zaczęła się przeistaczać w III RP: kompromis Okrągłego Stółu, wybory kontraktowe, rząd niekomunistycznego premiera Tadeusza Mazowieckiego... Co działo się wcześniej na linii władza – społeczeństwo?

Powstanie Solidarności w 1980 r. było chwilą przełomową w powojennej historii Polski. Podporządkowane dotąd władzy społeczeństwo utworzyło organizację zdolną do artykulacji i obrony swoich interesów. Walka o prawo do takiej reprezentacji wyznaczała główną oś konfliktu politycznego, który trwał aż do końca dekady. Dla obu stron – władzy i społeczeństwa – była to gra o sumie zerowej. Zwycięstwo strony społecznej oznaczało koniec komunizmu w Polsce.

Pomocnik Historyczny Nr 1/2009 (90123) z dnia 07.02.2009; Pomocnik Historyczny; s. 8
Reklama