Archiwum Polityki

Szklane domy Temidy

Minister sprawiedliwości ustanowił nowy „Regulamin urzędowania sądów powszechnych” (Dz.U. nr 38 z 2007 r., poz. 249). Poprzedni, pochodzący z 1987 r., rzeczywiście wymagał zmiany, bo nie przystawał do epoki poczty elektronicznej, podpisów elektronicznych, skanerów, systemów informatycznych etc. Zgodnie z Regulaminem sala rozpraw sądowych powinna mieć wydzieloną część dla publiczności. Powinien przylegać do niej pokój do odbywania narad. W sądzie powinny być pomieszczenia dla świadków i pokrzywdzonych.

Polityka 29.2007 (2613) z dnia 21.07.2007; Do i od Redakcji; s. 91
Reklama