Archiwum Polityki

Sieć z dużymi dziurami

Rozmowa z Mirosławą Marody, socjologiem, o społeczeństwie informatycznym i kłopotach z jego opisaniem

Edwin Bendyk: – Dlaczego „Społeczeństwo sieci” Castellsa to taka ważna książka?

Mirosława Marody: – Nauki społeczne nieustannie borykają się z podstawową trudnością, jaką sygnalizował już w latach 30. XX w. Norbert Elias: jak opisywać społeczeństwo, by nie znikały zeń jednostki, i jak analizować zachowanie jednostek, nie czyniąc z nich autonomicznych bytów? Według Castellsa, dokonujące się wokół nas przemiany są złożonym efektem sieciowej formy organizacji społecznej, w którą włączają się bądź z której wyłączane są jednostki i grupy społeczne.

Polityka 47.2007 (2630) z dnia 24.11.2007; Nauka ; s. 96
Reklama