Archiwum Polityki

Służba w cielistych kamizelkach

Tajemnice Służby Kontrwywiadu Wojskowego muszą być chronione. Nie dziwi zatem ogłoszony przez tę służbę przetarg na dostawę elementów systemu ochrony (urządzeń do prześwietlania bagażu, bramek do wykrywania metali, zagłuszaczy sygnałów linii telekomunikacyjnych i generatorów szumu). Urządzenia te umożliwią kontrolę gości odwiedzających siedzibę SKW oraz utrudnią podsłuchiwanie rozmów prowadzonych przez podwładnych ministra Antoniego Macierewicza. Nie dziwi też zakup 4 kamizelek kuloodpornych, typ zewnętrzny, z przeznaczeniem dla posterunków zewnętrznych.

Polityka 19.2007 (2603) z dnia 12.05.2007; Flesz. Ludzie i wydarzenia; s. 17
Reklama