Archiwum Polityki

Czas na prezenty

Ostatnie głośne strajki lekarzy i nauczycieli zbiegły się z informacjami o fantastycznym stanie naszej gospodarki. W pierwszym kwartale tego roku produkt krajowy brutto wzrósł aż o 7,4 proc. bijąc tym samym wyśrubowany rekord sprzed 10 lat.
JR/Polityka

Gdzie się ostatnio nie obrócisz, widać gospodarczy sukces. Po ewidentnym kryzysie lat 2001–2002, a potem małej stabilizacji, od 9 kwartałów PKB Polski tylko rośnie. Stanęliśmy prawdopodobnie na szczycie. Świat, sądząc choćby po notowaniach naszych obligacji i tzw. ratingu kraju przyznawanym przez międzynarodowe firmy analityczne, nie oczekuje już od nas „dalszego przyspieszenia” i ocenia dotychczasowe osiągnięcia wysoko.

Prócz PKB rośnie szybko eksport, produkcja przemysłowa, budownictwo, a ostatnio także inwestycje (o ponad 30 proc.

Polityka 23.2007 (2607) z dnia 09.06.2007; Temat tygodnia; s. 24
Reklama