Archiwum Polityki

Półokrągły stół

Wśród rozmaitych inicjatyw z okazji rocznicy Okrągłego Stołu punktem centralnym była uroczystość w Pałacu Prezydenckim 6 lutego, pokazana zresztą w transmisji telewizyjnej. Już w pierwszych komentarzach dziennikarskich podkreślano nie wymiar symboliczny, duchowy tego zdarzenia, a polityczny, wymierzony w teraźniejszość.

Dzień wcześniej redakcja telewizyjnego programu "W centrum uwagi" długo nie mogła skompletować składu dyskutantów o Okrągłym Stole, bo zapraszani nawzajem się wykluczali. Widać stąd, jak wielkie animozje, powstałe z reguły już po 1989 r., dzielą dzisiaj uczestników życia publicznego. I to często byłych kolegów z jednej drużyny. Jan Olszewski na przykład, aktywny uczestnik ówczesnych obrad, przez wiele następnych lat oddalał się coraz bardziej od samej ich idei, by dzisiaj skończyć jako jej agresywny krytyk.

Polityka 7.1999 (2180) z dnia 13.02.1999; Wydarzenia; s. 15
Reklama