Archiwum Polityki

Mity sejmowe

System demokracji parlamentarnej istniał w Polsce jedynie w latach 1919–1926 i istnieje od 1991 r. do dziś. To mniej niż dwa dziesięciolecia. A z parlamentaryzmem jest tak jak z angielskim trawnikiem – trzeba go systematycznie podlewać, plewić, strzyc i gdzieś po dwustu latach jest taki, jaki być powinien.

Istotą parlamentaryzmu są po pierwsze wolne wybory, i to poczynając od zgłaszania kandydatów po sam akt wyborczy, a po drugie suwerenność parlamentu stanowiącego prawo i kontrolującego władzę wykonawczą. W wieku XIX, a szczególnie w XX parlamentaryzm stał się – jak byśmy to dziś powiedzieli – istotnym elementem politycznej poprawności. Ale też karmi się mitami.

Przedstawmy mity dotyczące polskiego parlamentaryzmu. Terminu mit używam w sensie wyobrażenia funkcjonującego w świadomości społecznej.

Mit pierwszy

to przekonanie, że jesteśmy społeczeństwem o dawnej i dobrze ugruntowanej tradycji parlamentarnej.

Dawnej niewątpliwie, bo sięgającej co najmniej połowy XV stulecia, a zdaniem niedawno zmarłego Stanisława Russockiego można już w XIII wieku odnaleźć swoiste formy preparlamentarne. Natomiast, czy dobrze ugruntowanej – można mieć już wątpliwości. Przede wszystkim pamiętać należy, że to, o czym mówimy, dotyczyło tylko ówczesnego narodu politycznego, czyli szlachty, bardzo zresztą wewnętrznie zróżnicowanej, od możnowładztwa po gołotę. W tym narodzie politycznym swoistą rolę odgrywało też duchowieństwo, a również – na mocy różnych specjalnych przywilejów – patrycjat niektórych miast. Możnowładcy, którzy dominowali w Senacie, dążyli do skupienia tu właśnie władzy państwowej. W 1501 r. wymogli na Aleksandrze Jagiellończyku przywilej, w którym m.in. określono ogół szlachecki jako „tłum niedobrych a lekkomyślnych” (turba malorum vel levinum). Okazało się wprawdzie, że ci „niedobrzy a lekkomyślni” mieli wystarczającą siłę, by spowodować, że przywilej ten nie wszedł w życie, ale dobrze oddaje on zróżnicowanie wewnętrzne narodu politycznego.

Polityka 7.2003 (2388) z dnia 15.02.2003; Historia; s. 66
Reklama