Archiwum Polityki

Krok do tyłu, krok do przodu

„Tato, jesteś mądrym człowiekiem, jak mogłeś być takim durniem?” – zapytał wybitnego ekonomistę węgierskiego Janosa Kornaia jego syn, kiedy rozmawiali o latach 50.

Dawno już nie było tak wnikliwego opisu własnego zaczadzenia marksizmem-leninizmem i stopniowego uwalniania się od tej przypadłości, takiego opisu gry z systemem, jak w autobiografii Kornaia „Siła idei”, która właśnie ukazała się po polsku (w Wydawnictwie Naukowym Scholar).

Wspomnienia Janosa Kornaia to biografia dużej części pokolenia, którego dzieciństwo i rodzina zostały zniszczone przez faszyzm i które z radością powitało nadchodzące ze Wschodu wyzwolenie oraz nadzieję na nowy, wspaniały świat.

Polityka 33.2008 (2667) z dnia 16.08.2008; Ludzie; s. 80