Archiwum Polityki

Pro in vitro

Przeciwko projektowi ustawy o in vitro, opracowanemu przez Zespół ds. Konwencji Bioetycznej, któremu przewodniczy Jarosław Gowin, protestują już nie tylko specjaliści. Rozpoczął się protest społeczny. Jego wyrazem jest petycja skierowana do premiera i parlamentarzystów, która głosi, że projekt, zawierający m.in. zapis, że in vitro ma być dostępne tylko dla małżeństw, narusza zasadę neutralności światopoglądowej państwa, niedyskryminacji i równego traktowania. Nie zapewnia także dostępu do najlepszych procedur medycznych, bo wprowadza zakaz tworzenia „zapasowych” zarodków i ich preselekcji. Dzięki in vitro rodzi się w Polsce 6,5 tys. dzieci rocznie. Petycję podpisało już kilkadziesiąt organizacji i 1,5 tys. osób prywatnych. Protest można podpisywać na stronie www.petycje.pl. J.P.

Polityka 2.2009 (2687) z dnia 10.01.2009; Flesz. Ludzie i wydarzenia; s. 6
Reklama