Archiwum Polityki

Podziemne podróże Wata

Aleksander Wat, Wiersze śródziemnomorskie. Ciemne świecidło, opracowanie i posłowie Jan Zieliński, Gdańsk 2008, słowo/obraz terytoria, s. 228

Choć od kilkunastu lat trwa odkrywanie przez polskich czytelników Aleksandra Wata (w ukazujących się w Czytelniku „Dziełach zebranych” niedawno pojawił się cenny przegląd jego publicystyki), pisarz wciąż funkcjonuje głównie jako jeden z najważniejszych świadków XX w., natomiast Wat-poeta pozostaje chyba trochę niedoceniany.

Polityka 3.2009 (2688) z dnia 17.01.2009; Kultura; s. 49
Reklama