Archiwum Polityki

Ostateczne wyjście

Rozmowa z Marią Gordon, psychologiem więziennym, o samobójstwach skazańców

Piotr Pytlakowski: – Samobójstwo w więzieniu: dlaczego ludzie wybierają taką metodę ucieczki zza krat?

Maria Gordon: – Każdy przypadek, rzecz jasna, jest inny, ale generalna prawidłowość jest taka, że to nie złe warunki w więzieniach, lecz sam fakt przymusowej izolacji wpływa na te decyzje. Więźniowie mawiają, że nawet gdyby kraty były ze złota, to pozbawienie wolności i tak jest wystarczająco dotkliwe. Psychologom dobrze znana jest skala wtórnego przystosowania społecznego, sporządzona przez amerykańskich psychologów T.

Ja My Oni „Nie poddawaj się" (90146) z dnia 07.03.2009; Pomocnik Psychologiczny; s. 36